ภรรยาคนต่างด้าวซื้อที่ดิน

หญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับคนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินได้ไหม 
           
ปัจจุบันหญิงไทยมีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวจำนวนมาก มีความจำเป็นต้องซื้อบ้านพักอาศัย  แต่ไม่สามารถซื้อที่ดินได้  ระเบียบของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดช่องทางให้คนไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวสามารถซื้อที่ดินพร้อมบ้าน   โดยคู่สมรสต่างด้าวต้องกรอกหนังสือแบบรับรองว่า เงินที่นำมาซื้อที่ดินและบ้านเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของคนไทย มิใช่เป็นทรัพย์สินสมรส ซึ่งผลทางกฎหมายหากมีการหย่าร้างกันตามกฎหมาย ทรัพย์สินดังกล่าวจะตกเป็นเป็นของคนไทยทันที ไม่สามารถฟ้องแบ่งแยกสินสมรสได้