เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะ แลนด์ ลอว์เยอร์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ  นายอังคาร ดวงตาเวียง 

ประกอบอาชีพว่าความ ตั้งแต่ปี 2530

บริษัทให้บริการเป็นตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ ลูกค้าสามารถติดต่อฝากซื้อขาย

อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท พร้อมทำนิติกรรมสัญญา คำนวณค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติกรรมสัญญาที่สำนักงานที่ดิน รวมทั้งปรึกษากฎหมายที่ดิน อาคารชุด หรือคนต่างด้าวที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย