ขายคอนโด CTI Tower

ขายคอน CTI tower 

พื้นที่ 330

ราคา 45 ล้าน